Lid worden

Informatie over Neerkandia: Lid worden

Wanneer lid worden en hoe?

Kinderen, zowel jongens als meisjes, kunnen vanaf het moment dat ze 5 jaar zijn gratis meetrainen met de JO9-jeugd van Neerkandia. Dit ter kennismaking van de voetbalsport.

Vanaf 5½ jaar kunnen ze lid worden van Neerkandia en wedstrijden gaan spelen, mits er ruimte is binnen de teams. Als een team nog niet uit negen spelers bestaat, kan een 5½ jarige mee gaan voetballen. Anders komt hij of zij op de wachtlijst. Zolang een kind nog geen 6 jaar is, heeft het kind wat het langste op de wachtlijst staat de eerste rechten om wedstrijden te gaan voetballen. Vanaf 6 jaar wordt een kind altijd in een team ingedeeld en kan hij of zij ook wedstrijden spelen, onafhankelijk van het aantal spelers waaruit het team bestaat. Vanaf het moment dat kinderen wedstrijden gaan spelen, is contributie verschuldigd.

Samengevat:
- vanaf 5 jaar meetrainen en op wachtlijst;
- vanaf 5 ½ jaar mee voetballen als een team nog niet uit 9 spelers bestaat, anders blijft kind op wachtlijst;
- vanaf 6 jaar direct mee voetballen, ongeacht het aantal spelers in een team;
 - contributie verschuldigd vanaf moment van spelen van wedstrijden.
Een speler dient eerst bij de KNVB geregistreerd te zijn voor hij of zij mag meespelen, zorg daarom voor tijdige aanmelding.
Ook in andere leeftijdscategorieën kunnen kinderen enkele maanden gratis meetrainen om te kijken of voetbal daadwerkelijk hun sport is.

Aan-/afmelden van jeugdleden
Jeugdleden kunnen zich aan- of afmelden bij Lambert van Horen. Lambert zorgt ervoor dat dit in de ledenadministratie van Neerkandia wordt verwerkt.
Voor jeugdleden geldt dat de volgende spullen overlegd moeten worden bij aanmelding:
NAW-gegevens, geboortedatum,telefoonnummer en emailadres
een kopie van een legitimatiebewijs (verplicht vanaf 16 jaar).
geboren

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij één van de jeugdbestuursleden.
Het jeugdbestuur bestaat uit:
Lambert van Horen        telefoon: 077-4662855   lambert.van.horen@planet.nl
Roy Petit                       telefoon: 06-22690646   roy_petit@hotmail.com

Ledenadministratie

Het is belangrijk dat de ledenadministratie goed bijgewerkt is met de meest actuele gegevens van onze leden. Daarom verzoeken wij iedereen om mutaties van gegevens, zoals adreswijzigingen, direct door te geven aan:
Kjell Nijssen    telefoon: 06-27245010    kjellnijssen.1994@gmail.com

Aan- afmelden van seniorenleden

Nieuwe seniorenleden kunnen zich aanmelden bij:
Kjell Nijssen    telefoon: 06-27245010   kjellnijssen.1994@gmail.com


Zodra de gegevens zijn doorgegeven aan de KNVB door Neerkandia is de persoon gerechtigd om te voetballen voor Neerkandia. Tijdige aanmelding is daarom gewenst om geen vertraging op te lopen bij aanmelden de volgende gegevens bij aanmelding inleveren:
een kopie van een legitimatiebewijs (verplicht vanaf 16 jaar )
een pasfoto voor op de spelerspas (digitaal)

Afmelden dient te gebeuren op het moment dat een speler stopt met voetballen. Is dit aan het einde van een seizoen dan dient dit te gebeuren vóór 30 juni van het lopende seizoen. Bij opzegging van het lidmaatschap na 30 juni dan kan de vereniging de verschuldigde contributie voor het nieuwe seizoen bij de speler in rekening brengen. Iemand die stopt met voetballen maar wel passief lid wil blijven bij Neerkandia dient dit ook door te geven.

Overschrijvingen Jeugd- en Seniorenleden

Voor overschrijvingen van leden naar andere voetbalverenigingen gelden de regels van de KNVB.
Hierbij dient men rekening te houden dat de overschrijving voor 15 juni bij de KNVB binnen moet zijn. Overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij:
Kjell Nijssen    telefoon: 06-27245010   kjellnijssen.1994@gmail.com


Contributie 2018-2019
Senioren: Op 1 januari, voorafgaand aan nieuwe seizoen, 18 jaar of ouder   € 118,00
Junioren: Op 1 januari, voorafgaand aan nieuwe seizoen, 12 jaar of ouder      72,00
Pupillen: Op 1 januari, voorafgaand aan nieuwe seizoen, jonger dan 12 jaar €   72,00
Niet spelende leden:                                                                               43,00
Niet spelende leden die jeugdleider of jeugdtrainer zijn:                              15,00
Vanaf 4e lid op hetzelfde huisadres, jongste lid gratis      
Donateurs:                                                                                           11,50
Wasgeld shirts van toepassing op alle jeugdleden                                         7,00

Spelerspas

Sinds het seizoen 2017/18 is de digitale spelerspas digitaal. Vanaf JO13 is hiervoor een foto nodig. 

  Voetbalkleding
De benodigde kleding voor de wedstrijden van het jeugdvoetbal van Neerkandia is als volgt:
- voetbalschoenen, speler zorgt hier zelf voor;
- scheenbeschermers, speler zorgt hier zelf voor;
- groenwit gestreepte sokken, deze zijn tegen betaling verkrijgbaar in de kantine;
- witte korte broek, speler zorgt hier zelf voor;
- groenwit gestreept shirt, dit wordt door de vereniging beschikbaar gesteld.
Bovenstaande geldt ook voor de veteranen.
Bij de senioren wordt een compleet tenue beschikbaar gesteld.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.